XXII. ročník letního tábora pro rovery a rangers

pátek 14. srpna – neděle 30. srpna 2020

Jak prožít i tuto část prázdnin naplno:

  • pro skauty a přátele skautingu mezi 16 a 21 lety
  • jediný svého druhu v České republice
  • Jizerské hory a jejich drsná, podmanivá krása
  • návrat k přírodě a tradičním hodnotám
  • program rozvíjející tvořivost a týmovou spolupráci
  • situace, ve kterých poznáš své netušené schopnosti, dovednosti a limity
  • náměty pro činnost roverů a rangers
  • motivace do dalšího skautského i osobního života

„Naděje nutí trosečníka k mocným tempům, třebaže břeh dosud není vidět“.